Kolokacja serwerów – dobry sposób na optymalizację kosztów. Szafy serwerowe

Internet to nie tylko szybkie łącza czy też estetycznie wyglądające strony www. Ważnym elementem jest też dostęp do serwerów i profesjonalne nimi zrządzanie. Dlatego też coraz popularniejszym rozwiązaniem jest kolokacja serwerów.

Jest to nic innego jak możliwość wynajęcia przestrzeni w serwerowni i udostępnianie infrastruktury wymaganej do prawidłowego ich funkcjonowania. Bardzo często kolokację nazywa się też hotelingiem. Szczególnie dużym wzięciem tego rodzaju usługa cieszy się wśród przedsiębiorstw, które nie dysponują własną serwerownią bądź też nie spełnia ona odpowiednich wymogów. W ramach tej usługi szafy serwerowe zleceniobiorcy zostają wypełnione serwerami klienta i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi i czynnikiem ludzkim. Co więcej, zawsze można w przypadku tej usługi oczekiwać na stałe dostawy energii, chłodzenie serwerów czy też dostęp do transmisji danych.

Decydując się na kolokację mamy możliwość oszczędzić nieco zasobów finansowych. W końcu dbałość o infrastrukturę spoczywa na wykonawcy tej usługi. Dotyczy to też i zagadnień związanych kadrą techniczną czy kwestiami bezpieczeństwa. Jednym słowem dbanie o nasze serwery spoczywa na barkach osób trzecich.